Zmluva č. 32/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:32/2007
Dodávateľ:Agroprojekt spol. s.r.o., Žilina, Bytčická cesta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Žemliare
Zmluvne dohodnutá čiastka:118 499,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:118 499,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého

Prílohy