Zmluvy za Národný inšpektorát práce


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
BB_3_07/2007 AGROSTAV a. s.,, Sládkovičova 92, Banská Bystrica Rekonštrukcia kotolne IP BB 232 723 0 Inšpektorát práce B. Bystrica DODATOK !!!!
BB_5_07/2007 AGROSTAV a. s.,, Sládkovičova 92, Banská Bystrica Stavebné úpravy vstupnej haly 15 323 0 Inšpektorát práce B. Bystrica
PO_08_06/2006 Alternet,, Popradská 12, Košice Zmluva o pripojení a poskytovaní služieb siete Internet 6 352 0 Inšpektorát práce Prešov
NIP_006_07/2007 Araver a.s., Trenčín Kúpna zmluva (kúpa motorového vozidla) 32 911 0 Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice
NR_3_08/2008 Auto Palazzo Košice, spol. s r.o. Kupna zmluva - sl.auto FIAT DUCATO 30 024 0 Inšpektorát práce Nitra 18.11.2008 18.11.2010 zmluva platí počas záručnej doby
TT_01_08/2008 Auto PALAZZO Košice, spol. s.r.o. Kúpna zmluva 30 024 0 Inšpektorát práce Trnava 18.11.2008 26.11.2008
ZA_12_08/2008 Auto PALAZZO, spol. s r. o., Vozárová 1, 040 17 Košice automobil FIAT DUCATO/kúpna zmluva 30 024 0 Inšpektorát práce Žilina
ZA_01_10/2010 AUTOCENTRUM - Minárik, s. r. o. ,, Pri rieke 795/3, 010 04 Žilina automobil Škoda Fabia/kúpna zmluva 9 170 0 Inšpektorát práce Žilina
KE_03_08/2008 Autorizované školiace stredisko, Ing. Ivan Liška,CREDIT 0623, H., Meličkovej 14, 841 05 Bratislava Zmluva č. zmluvy 92/2008 na zabezpečnie vzdelávania zamestnancov 21 566 0 Inšpektorát práce Košice
NIP_003_08/2008 Cassovia Consulting Group s.r.o., Kpt.Jaroša 6, Košice Zmluva o vykonávaní pravidelných upratovacích a čistiacich služieb (upratovanie) 0 4 100 Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice 683,40 €/mesiac
PO_08_08/2008 Cienfuegos, s.r.o.,, Holubyho 12 , 040 01 Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov 53 023 70 696 Inšpektorát práce Prešov
KE_01_10/2010 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Rámcová dohoda č.1/2010 o zabezpečení stravovania 97 416 12 177 Inšpektorát práce Košice
BA_1_10/2010 DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY spol. s.r.o.,, Kálov 356, 010 01 Žilina Rámcová dohoda č.10K000005 o zabezpečení poskytovania stravovania 237 000 10 045 Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 26.03.2010 25.03.2014 Zmluva je uzatvorená na dobu - 48 mesiacov
NIP_005_08/2008 DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY spol. s.r.o.,, Kálov 356, 010 01 Žilina Rámcová komisionárska zmluva č. 07K992013 (zabezpečenie stravovania zamestnancov) 0 21 000 Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice
ZA_06_08/2008 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. ,, Kálov 356, 010 01 Žilina stravné lístky/komisionárska zmluva 0 0 Inšpektorát práce Žilina 2,76 €/1 lístok
ZA_12_07/2007 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. ,, Kálov 356, 010 01 Žilina stravné lístky/komisionárska zmluva 0 0 Inšpektorát práce Žilina 2,39 €/1 lístok
ZA_8_09/2009 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. ,, Kálov 356, 010 01 Žilina stravné lístky/komisionárska zmluva 0 1 680 Inšpektorát práce Žilina 2,80 €/ 1 lístok
NR_4_07/2007 DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Komisionárska zmluva o poskytnutí stravovania 0 17 971 Inšpektorát práce Nitra 31.07.2007 3,60 eur /lístok
TN_07k880006/2007 Doxx Žilina Komisionárska zmluva k rámcovej komisionárskej zmluve č.07K992013 o nákupe stravovacích poukážok 0 0 Inšpektorát práce Trenčín 01.08.2007 Náklady plynúce zo zmluvy sú podľa počtu skutočne objednaných straveniek
PO_05_07/2007 DOXX-Stravné lístky s.r.o.,, Murgašova 3, 010 01 Žilina Komisionárska zml. Č. 07K992014 zabezpečovanie stravovania 0 79 464 Inšpektorát práce Prešov
1 2 3 4 >>