Zmluva č. BB_5_07/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:BB_5_07/2007
Dodávateľ:AGROSTAV a. s.,, Sládkovičova 92, Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stavebné úpravy vstupnej haly
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 323,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 323,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Inšpektorát práce B. Bystrica

Prílohy