Zmluva č. BA_1_10/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:BA_1_10/2010
Dodávateľ:DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY spol. s.r.o.,, Kálov 356, 010 01 Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda č.10K000005 o zabezpečení poskytovania stravovania
Zmluvne dohodnutá čiastka:237 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:237 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:10 045,00
Rezort:
Objednávateľ:Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
Poznámka:Zmluva je uzatvorená na dobu - 48 mesiacov

Prílohy