Zmluva č. TN_07k880006/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:TN_07k880006/2007
Dodávateľ:Doxx Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Komisionárska zmluva k rámcovej komisionárskej zmluve č.07K992013 o nákupe stravovacích poukážok
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Inšpektorát práce Trenčín
Poznámka:Náklady plynúce zo zmluvy sú podľa počtu skutočne objednaných straveniek

Prílohy