Zmluva č. KE_03_08/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KE_03_08/2008
Dodávateľ:Autorizované školiace stredisko, Ing. Ivan Liška,CREDIT 0623, H., Meličkovej 14, 841 05 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č. zmluvy 92/2008 na zabezpečnie vzdelávania zamestnancov
Zmluvne dohodnutá čiastka:21 566,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:21 566,06
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Inšpektorát práce Košice

Prílohy