Zmluva č. PO_05_07/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PO_05_07/2007
Dodávateľ:DOXX-Stravné lístky s.r.o.,, Murgašova 3, 010 01 Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Komisionárska zml. Č. 07K992014 zabezpečovanie stravovania
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:79 464,20
Rezort:
Objednávateľ:Inšpektorát práce Prešov

Prílohy