Zmluva č. PO_08_06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PO_08_06/2006
Dodávateľ:Alternet,, Popradská 12, Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení a poskytovaní služieb siete Internet
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 351,72
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 351,72
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Inšpektorát práce Prešov

Prílohy