Zmluva č. NIP_006_07/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:NIP_006_07/2007
Dodávateľ:Araver a.s., Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva (kúpa motorového vozidla)
Zmluvne dohodnutá čiastka:32 910,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:32 910,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice

Prílohy