Zmluva č. PO_08_08/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PO_08_08/2008
Dodávateľ:Cienfuegos, s.r.o.,, Holubyho 12 , 040 01 Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:53 022,72
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:53 022,72
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:70 696,10
Rezort:
Objednávateľ:Inšpektorát práce Prešov

Prílohy