Zmluvy za Výskumný ústav vodného hospodárstva


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
42/K/2010/120/7233/2010 SAŽP, Banská Bystrica Posilnenie povedomia podľa RSV 44 887 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.02.2010 31.12.2013
003/1.3MP/2009/2009 MŽP SR, Bratislava Nenávratný finančný príspevok 5 911 289 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 06.04.2009 30.09.2011 Integrované riešenie informačných tokov sledovanie a hodnotenie stavu vôd v zmysle RSV
160/I/2004/240/2004 DHI Slovakia s.r.o., Bratislava Servis MIKE BASIN 657 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 04.11.2004 Cena bola odjednaná v dobe dojednania servisnej zmluvy
161/I/2004/240/2004 DHI Slovakia s.r.o., Bratislava Servis ODULA 524 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 04.11.2004 Cena bola dojednaná v dobe dojednania servisnej zmluvy
169/I/2004/250/2004 HTC a.s., Bratislava Údržba HW a SW 1 161 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.12.2004 Základná cena bez DPH
80/K/2010/120/7445/2010 Marketing and Business Group s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 1 428 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 24.09.2010 29.10.2010 Vodné hospodárstvo
59/HS/2010/100/2010 JUDr. Pevel Jurek, Bratislava Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 830 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.06.2010
60/ODB/2010/130/6847/2010 Gavax s.r.o., Vranov nad Topľou Zmluva o dielo 4 356 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 03.06.2010 03.07.2010 Dodanie ELISA plate kit - 4 balenia
1/DOD/2010/200/7250/2010 MŽP SR, Bratislava Kontrakt medzi MŽP SR a VUVH 2 233 672 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2010 31.12.2010
245/I/2009/200/2009 ETIRS High-Tech s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 1/2010 1 000 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 30.11.2009 31.12.2010 Metodická, analytická a programová činnosť pri zabezpečení SW Úlohy
24/HS/2010/130/2009 GTS Slovakia s.r.o., Bratislava Zmluva o pripojení 6 960 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 09.12.2009 09.12.2011 Fakturácia je stanovená na 290 € / mesiac
26/ODB/2010/130/7234/2010 FaxCopy a.s., Bratislava Dodávka keramického retenčného príst. 34 570 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 03.06.2010 26.08.2010
270/DOD/2008/420/6984/2008 Environmental Institute s.r.o., Koš Zmluva o konzorciu 5 000 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 28.11.2008 Asociácia NORMAN, vložné za rok 2009 bolo 5000€. 50% nákladov z vložného podľa Stanov a vnútorných pravidiel asociácie NORMAN
275/HS/2009/320/2010 SHERLOCK s.r.o., Bratislava Poskytnutie technickej služby 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 04.01.2010 Realizácia sa uskutočňuje len na základe objednávky
276/ODB/2009/420/2010 SPS s.r.o., Bratislava Sevisná zmluva 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2010 31.12.2010 Cena za vyzdvihnutie, prepravu a doručenie vnútroštátnych zásielok sa účtuje podľa UPS Sadzobníka
27/HS/2010/130/2010 Orange -Zvac System s.r.o., Bratislva Zmluva o poskytovaní komunikačnej služby 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 16.02.2010 16.02.2011 Mobilný Orange Internet Klasik. Cena je účtovaná podľa cenníka
28/HS/2010/130/2010 Orange -Zvac System s.r.o., Bratislva Zmluva o pripojení 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 16.02.2010 16.02.2011 Mobilný Orange Internet Klasik
2/K/2009/420/6847/2009 Environmental Institute s.r.o., Koš Monitoring 111 337 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 24.03.2009 15.12.2010 Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd
31/I/2010/130/2010 Linde Gas k.s., Bratislava Dodávka technických plynov 2 500 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2010 31.12.2010 Zmluva na dodávky a odbery technických plynov vo fľašiach a zväzkoch číslo ST-09-01-01-ZP-2.B uzavretá podľa §§ 409 a násl. Obchodného zákonníka. Cena na rok 2010 je určená expertným odhadom
33/ODB/2010/130/6847/2010 Gavax s.r.o., Vranov nad Topľou Dodávka Glyphosate ELISA 4 712 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 24.02.2010 18.03.2010 Dodanie Glyphosate ELISA plate kit - 4 bal
1 2 3 4 >>