Zmluva č. 161/I/2004/240/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:161/I/2004/240/2004
Dodávateľ:DHI Slovakia s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis ODULA
Zmluvne dohodnutá čiastka:524,46
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:524,46
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Cena bola dojednaná v dobe dojednania servisnej zmluvy

Prílohy