Zmluva č. 245/I/2009/200/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:245/I/2009/200/2009
Dodávateľ:ETIRS High-Tech s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo 1/2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:999,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:999,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Metodická, analytická a programová činnosť pri zabezpečení SW Úlohy

Prílohy