Zmluva č. 60/ODB/2010/130/6847/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:60/ODB/2010/130/6847/2010
Dodávateľ:Gavax s.r.o., Vranov nad Topľou
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 356,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 356,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Dodanie ELISA plate kit - 4 balenia

Prílohy