Zmluva č. 2/K/2009/420/6847/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/K/2009/420/6847/2009
Dodávateľ:Environmental Institute s.r.o., Koš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Monitoring
Zmluvne dohodnutá čiastka:111 336,85
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:111 336,85
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd

Prílohy