Zmluva č. 270/DOD/2008/420/6984/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:270/DOD/2008/420/6984/2008
Dodávateľ:Environmental Institute s.r.o., Koš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o konzorciu
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Asociácia NORMAN, vložné za rok 2009 bolo 5000€. 50% nákladov z vložného podľa Stanov a vnútorných pravidiel asociácie NORMAN

Prílohy