Zmluva č. 26/ODB/2010/130/7234/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:26/ODB/2010/130/7234/2010
Dodávateľ:FaxCopy a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka keramického retenčného príst.
Zmluvne dohodnutá čiastka:34 569,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:34 569,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5

Prílohy