Zmluva č. 24/HS/2010/130/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:24/HS/2010/130/2009
Dodávateľ:GTS Slovakia s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 960,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 960,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Fakturácia je stanovená na 290 € / mesiac

Prílohy