Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
KRHZ-/OPE-2006-1/2006 AGSING, s.r.o., farská 1, Nitra Stavebné práce - odsávanie výfuk plynov 4 979 0 KRHZ-NR 22.12.2006
KRHZ-/OPE-2006-2/2006 AGSING, s.r.o., farská 1, Nitra Stavebné práce - vybud protiplynovej služby na HS Topoľčany 2 996 0 KRHZ-NR 22.12.2006
KRHZ-KV/OPE-2006/2006 AGSING, s.r.o., farská 1, Nitra Stavebné úpravy hygienických zariadení v budove KR HaZZ v Nitre 15 601 0 KRHZ-NR 22.12.2006
19/09/Z/2009 ACHP LEVICE a.s., Želiezovce akumulátor. Batérie 190 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 20.04.2009 Termín plnenia - máj 2009
25/09/Z/2009 ACHP LEVICE a.s., Želiezovce hnojivá 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 24.06.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
31/2007/SaP AiP Beroun s.r.o. CZK Zmluva o dielo 10 730 0 Slovenská národná knižnica 14.09.2007 30.11.2007
63/2007 AIR CLIMA, s.r.o., Bratislava, Pekná cesta Dodávka a montáž klimatizácie. 2 643 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 03.12.2007 21.12.2007 PREPOČET Z SK 79 625,50.
68 Air-Transport Europe, spol. s r.o. kúpna zmluva - dodávka ambulancie mobilnej intenzívnej jednotky 163 141 0 Záchranná služba Košice 05.07.2006 15.07.2006
224/2-2008/2008 AIS – PO, s.r.o. Projektová dokumentácia – rekonštrukcia objektu OO PZ Jarovnice 20 791 0 KRPZ-PO 08.06.2010
KRP-381-13/EO-2009/2009 AIS-PO s.r.o. Košice KR PZ, rekonštrukcia strechy a zateplenie objektu 1 778 0 KRPZ-KE 21.10.2009
KRP-382-12/EO-2009/2009 AIS-PO s.r.o. Košice KR PZ, rekonštrukcia rozvodov tepla 2 613 0 KRPZ-KE 11.10.2009
278/2004 AITEC Software-Ing. Sedláček Miroslav, Bratislava, Slovinská 12 nákup reedície učebnice pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 822 500 0 Ministerstvo školstva SR 25.05.2004 20.08.2004
0653/2006 AITEC Software-Ing. Sedláček Miroslav, Bratislava, Slovinská 12 nákup učebníc pre základné školy 3 787 579 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.08.2006
0661/2005 AITEC Software-Ing. Sedláček Miroslav, Bratislava, Slovinská 12 nákup učebníc pre základné školy 3 766 979 0 Ministerstvo školstva SR 14.07.2005 31.08.2005
0003/2008 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Vypracovanie diela- Štúdia uskutočniteľnosti na projekt Dátové centrum rezortu školstva 62 806 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.01.2008
0488/2008 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o poskytnutí služieb na spracovanie podkladov pre verejné obstarávanie na zákazku -Dátové centrum 1. etapa 16 156 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.06.2008
0896/2008 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na projekt Migrácia databáz a aplikácii do dátového centra rezortu školstva 37 921 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 06.08.2008 14.11.2008
1312/2008 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Mandátna zmluva na technický dozor nad realizáciou zákazky Dátové centrum 1 etapa 12 719 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.11.2008 31.12.2008
0281/2009 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb pri príprave a realizácií projektu Dátové centrum rezortu školstva 2 etapa 35 462 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 26.05.2009 31.12.2009
0735/2009 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na projekt Manažment PC regionálneho školstva 35 319 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.08.2009 30.10.2009
1/2005-KE AJ OZAP a.s. Trnava dodávka tovaru 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.12.2005
I/017/2004 AJ OZAP, a. s., Bratislava Kúpna zmluva na dodávku a montáž kancelárskeho nábytku 16 353 0 Štátna školská inšpekcia 06.05.2004 06.05.2006
167/2008/2008 AJ Produkty a.s., Bratislava, Galvaniho 7/B Kovový nábytok a kovové regále 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 07.04.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
KRHZ-278-11/2009/2009 AJ s.r.o., Poľná 61, Prievidza servisné práce a opravy v oblasti pritiplynovej služby 36 491 0 KRHZ-NR 01.03.2010
KRHZ-835-9/OOT-2007/2006 AJ s.r.o., Poľná 61, Prievidza Servisné a revízne služby na dýchacie prístroje 71 478 0 KRHZ-NR 31.12.2008
KRHZ-TN_21_2009/2009 AJ spol. s r.o. revízie ADP 31 539 0 KRHZ-TN 31.12.2009
KRHZ-TN_22_2009/2009 AJ spol. s r.o. revízie ADP 18 214 0 KRHZ-TN 31.12.2009
95/701/2008 AJ spol.s r.o. revízie a odb.skúšky ADP 39 500 0 KRHZ-BB 21.04.2009
KRHZ-TN_61_2007/2007 AJ, spol. s r.o. revízie a skúšky ADP 29 305 0 KRHZ-TN 31.12.2007
KRHZ-TN_62_2007/2007 AJ, spol. s r.o. revízie a skúšky ADP 14 409 0 KRHZ-TN 31.12.2007