Zmluva č. KRHZ-835-9/OOT-2007/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KRHZ-835-9/OOT-2007/2006
Dodávateľ:AJ s.r.o., Poľná 61, Prievidza
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servisné a revízne služby na dýchacie prístroje
Zmluvne dohodnutá čiastka:71 477,81
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:71 477,81
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KRHZ-NR

Prílohy