Zmluva č. 278/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:278/2004
Dodávateľ:AITEC Software-Ing. Sedláček Miroslav, Bratislava, Slovinská 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup reedície učebnice pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
Zmluvne dohodnutá čiastka:822 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:822 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy