Zmluva č. 31/2007/SaP

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:31/2007/SaP
Dodávateľ:AiP Beroun s.r.o. CZK
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 730,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 730,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Slovenská národná knižnica

Prílohy