Zmluva č. 1312/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1312/2008
Dodávateľ:AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Mandátna zmluva na technický dozor nad realizáciou zákazky Dátové centrum 1 etapa
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 719,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 719,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy