Zmluva č. KRHZ-KV/OPE-2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KRHZ-KV/OPE-2006/2006
Dodávateľ:AGSING, s.r.o., farská 1, Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stavebné úpravy hygienických zariadení v budove KR HaZZ v Nitre
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 601,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 601,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KRHZ-NR

Prílohy