Zmluva č. 19/09/Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:19/09/Z/2009
Dodávateľ:ACHP LEVICE a.s., Želiezovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:akumulátor. Batérie
Zmluvne dohodnutá čiastka:190,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:190,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
Poznámka:Termín plnenia - máj 2009

Prílohy