Zmluva č. KRHZ-/OPE-2006-1/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KRHZ-/OPE-2006-1/2006
Dodávateľ:AGSING, s.r.o., farská 1, Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stavebné práce - odsávanie výfuk plynov
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 979,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 979,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KRHZ-NR

Prílohy