Zmluvy za Ministerstvo financií SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4600000616 2create, s.r.o. Zmluva o vytvorení diela - Logotyp cert. orgánu MF SR a design manuálu k logotypu 1 190 0 MF SR 12.05.2009 31.12.2019
4600000575 4company, a.s. Zmluva o dielo (Vypracovanie Operatívnych ročných plánov Komunikačného plánu pre OPIS a web stránku na obd. rokov 2009 a 2010) 2 254 0 MF SR 28.11.2008 30.06.2011 záruka 24 mesiacov
4600000274(59/1999) a.k. JUDr. Allan Bohm & Partners Zmluva na poskytovanie právnych služieb 33 194 2 473 MF SR 07.10.1999 01.01.1970 do ukončenia veci
4600000279(42/2000,43/2000) a.k. JUDr. Allan Bohm & Partners Čiastková mandátna zmluva č.1 (JUDr. Petrovič + Sherbonnet ZTS, s.r.o., JUDr. Petrovič) 3 319 0 MF SR 12.06.2000 01.01.1970 42/2000, 43/2000
4600000279(42/2000,43/2000) a.k. JUDr. Allan Bohm & Partners Čiastková mandátna zmluva č.2 (JUDr. Petrovič + Sherbonnet ZTS, s.r.o., JUDr. Petrovič) 3 319 0 MF SR 12.06.2000 01.01.1970 42/2000, 43/2000
4600000649 Accenture, s.r.o. Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb (zjednotenie výberí daní, cla a poistných odvodov) 9 461 0 MF SR 22.10.2009 31.12.2009 K reálnemu plneniu zmluvy neprišlo, ani k fakturácii
51/Z/2008 Activa Slovakia, s.r.o. Rámcová dohoda-xerografický papier 0 0 MF SR 25.02.2008 31.12.2011 Rámcová dohoda uzatvorená vrámci CVO; predpokladaný rozsah predmetu RD počas jej platnosti je 130 900 000,00 SKK (4 345 083,98 €) s DPH
4600000010;3/93 ALISON Slovakia s.r.o. (DAMOVO Slovakia, s.r.o.) Servisná zmluva - telefónna ústredňa 33 194 3 524 MF SR 15.04.1994 31.10.2019 dod. 1 z 11.6.1997, dod. 2 z 15.12.1998, dod. 3 z 19.7.2004, dod. 4 z 16.11.2006
4600000295(76/1996) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Zmluva o poistení majetku v správe ministerstva 82 985 19 905 MF SR 01.07.1996 01.01.1970 76/1996
4600000293 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Rámcová poistná zmluva o miliónovom poistení osôb prepravovaných motorovými vozidlami 1 062 0 MF SR 07.08.2002 31.12.2029 dod. 1 z 31.12.04, dod. 2 z 20.10.06
4600000254(20/2005/78) AneT Slovakia s.r.o. Servisná zmluva (dochádzkový systém) 11 950 384 MF SR 31.08.2005 31.12.2010 dod. 1 zo 6.12.2006, dod.2 z 19.12.2008, dod. č. 3 zo 16.12.2009
4600000728 ARS IURIS Slovakia, spol. s r.o. Zmluva o lektorských službách na školenie zamestnancov MF SR - výklad koncesnej zmluvy 5 831 5 831 MF SR 27.05.2010 31.08.2010
4600000708 ARS IURIS Slovakia, spol. s r.o. Zmluva o lektorských službách na školenie realizačného tímu a riadiaceho výboru pre prípravu PPP projektu administratívne a kreatívne centrum KSK 2 313 0 MF SR 01.04.2010 31.07.2010
4600000519 Arthur D. Little GmbH, organizačná zložka Spracovanie štúdie elektronizácia VS 1 145 522 0 MF SR 02.10.2008 31.12.2009
4600000674 Arthur D. Little GmbH, organizačná zložka Zmluva o poskytovaní poradenských služieb "Štúdia uskutočniteľnosti projektov eGovernmentu zameraná na rozvoj elektronických služieb vybraných oblastí štátnej správy" 1 154 300 1 154 300 MF SR 16.12.2009 30.09.2010 dod. 1 z 12.02.2010; dod. 2 zo 7.4.2010
4600000618 AZ KLIMA SK, s.r.o. Servisná zmluva na zabezpečenie preventívnych servisných prehliadok a pozáručných opráv klimatizačných a VZT zariadení 35 699 7 319 MF SR 01.07.2009 31.12.2012 zmluva do 31.12.2010; záruka za práce 12 mesiacov; dod. 1 z 18.12.2009
4600000597 Bau3Mex, a.s. Zmluva o dielo na dodávku stavebných prác (rekonštrukcia kancelárskych a sociálnych priestorov v serverovni) 59 584 0 MF SR 11.05.2009 30.06.2012 záruka 36 mesiacov
4600000237(číslozmluvydodávateľa621483) Bratislavská teplárenská, a.s. Zmluva o dodávke a odbere tepla 124 620 102 664 MF SR 01.01.2006 01.01.1970 platnosť 6.4.2006, dohoda o preddavkových platbách na rok 2007 z 18.1.2007
4600000284 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd 165 970 8 219 MF SR 14.12.1992 31.12.2029 dod.1-1.8.1996 dod.2-1.6.1999 dod.3-1.6.2002
4600000277(20/2004/49) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku (dažďová voda) 165 970 2 428 MF SR 28.05.2004 01.01.1970 20/2004/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>