Zmluva č. 4600000519

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000519
Dodávateľ:Arthur D. Little GmbH, organizačná zložka
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Spracovanie štúdie elektronizácia VS
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 145 522,14
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 145 522,14
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR

Prílohy