Zmluva č. 4600000597

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000597
Dodávateľ:Bau3Mex, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na dodávku stavebných prác (rekonštrukcia kancelárskych a sociálnych priestorov v serverovni)
Zmluvne dohodnutá čiastka:59 583,62
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:59 583,62
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:záruka 36 mesiacov

Prílohy