Zmluva č. 4600000616

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000616
Dodávateľ:2create, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vytvorení diela - Logotyp cert. orgánu MF SR a design manuálu k logotypu
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 190,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 190,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR

Prílohy