Zmluva č. 4600000279(42/2000,43/2000)

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000279(42/2000,43/2000)
Dodávateľ:a.k. JUDr. Allan Bohm & Partners
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Čiastková mandátna zmluva č.1 (JUDr. Petrovič + Sherbonnet ZTS, s.r.o., JUDr. Petrovič)
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 319,39
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 319,39
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:42/2000, 43/2000

Prílohy