Zmluva č. 4600000649

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000649
Dodávateľ:Accenture, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb (zjednotenie výberí daní, cla a poistných odvodov)
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 460,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 460,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:K reálnemu plneniu zmluvy neprišlo, ani k fakturácii

Prílohy