Zmluva č. 4600000277(20/2004/49)

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000277(20/2004/49)
Dodávateľ:Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku (dažďová voda)
Zmluvne dohodnutá čiastka:165 969,59
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:165 969,59
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 428,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:20/2004/49

Prílohy