Zmluva č. 4600000575

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000575
Dodávateľ:4company, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy: Zmluva o dielo (Vypracovanie Operatívnych ročných plánov Komunikačného plánu pre OPIS a web stránku na obd. rokov 2009 a 2010)
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 253,93
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 253,93
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:záruka 24 mesiacov

Prílohy