Zmluvy za Národný jadrový fond


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Dodatok č. 3 /2007 Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava Výpožička nebytových priestorov na Prievozskej č. 30 - Dodatok č. 3 0 12 000 Národný jadrový fond, Bratislava 08.03.2007 pomerná suma
bezcisla1/1999 Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava Výpožička nebytových priestorov na Prievozskej č. 30 (v sídle fondu) 0 12 000 Národný jadrový fond, Bratislava 28.10.1999 pomerná suma
22009/2009 Slovenská nukleárna spoločnosť, Trnava Kolektívne členstvo právnickej osoby 160 0 Národný jadrový fond, Bratislava 10.02.2009
71220 - Dodatok č. 08/2009 Q - BG, spol. s r.o., Bratislava Pozáručný servis k programovým produktom 890 0 Národný jadrový fond, Bratislava 21.09.2009 04.09.2010
2020/2008 PRO BIOS, spol. s r.o., Bratislava Poskytovanie zdravotnej starostlivosti zamestnancom NJF 1 660 0 Národný jadrový fond, Bratislava 06.10.2008 05.10.2012
2020/2008 - Dodatok č. 1/2009 PRO BIOS, spol. s r.o., Bratislava Poskytovanie zdravotnej starostlivosti zamestnancom NJF 2 175 500 Národný jadrový fond, Bratislava 06.10.2009 05.10.2012
71002 - Dodatok č. 07/2009 Q - BG, spol. s r.o., Bratislava Užívacie práva k programom a pozáručný servis 2 237 0 Národný jadrový fond, Bratislava 19.11.2009 09.01.2011
2005/07/2005 ZERO, Bratislava Poskytovanie technickej podpory a servisu 3 318 1 659 Národný jadrový fond, Bratislava 27.10.2005
001/ILTRAM/2010 HUMA-LAB APEKO, s.r.o., Košice Prevádzka informačného systému ILTRAM v r. 2010 56 866 33 349 Národný jadrový fond, Bratislava 23.10.2010 31.12.2010
7408/00/09/2010 VUJE, a. s., Trnava Vyraďovanie experimentálnych jadrových zariadení v r. 2010 486 000 224 985 Národný jadrový fond, Bratislava 06.11.2009 31.12.2010
30000042 - Dodatok č. 2/2010 JAVYS, a. s., Bratislava Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s ra-odpadmi v r. 2010 64 780 280 32 304 085 Národný jadrový fond, Bratislava 24.06.2010 31.12.2010
30000042 - Dodatok č. 1/2010 JAVYS, a. s., Bratislava Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s ra-odpadmi v r. 2010 66 294 428 32 304 085 Národný jadrový fond, Bratislava 06.11.2009 31.12.2010
30000042/2010 JAVYS, a. s., Bratislava Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s ra-odpadmi v r. 2010 195 854 988 32 304 085 Národný jadrový fond, Bratislava 23.10.2009 31.12.2010