Zmluva č. 2005/07/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2005/07/2005
Dodávateľ:ZERO, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie technickej podpory a servisu
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 318,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 318,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 659,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Národný jadrový fond, Bratislava

Prílohy