Zmluva č. 2020/2008 - Dodatok č. 1/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2020/2008 - Dodatok č. 1/2009
Dodávateľ:PRO BIOS, spol. s r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie zdravotnej starostlivosti zamestnancom NJF
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 175,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 175,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:500,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Národný jadrový fond, Bratislava