Zmluva č. 22009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:22009/2009
Dodávateľ:Slovenská nukleárna spoločnosť, Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kolektívne členstvo právnickej osoby
Zmluvne dohodnutá čiastka:160,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:160,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Národný jadrový fond, Bratislava

Prílohy