Zmluva č. 7408/00/09/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7408/00/09/2010
Dodávateľ:VUJE, a. s., Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyraďovanie experimentálnych jadrových zariadení v r. 2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:486 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:486 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:224 985,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Národný jadrový fond, Bratislava

Prílohy