Zmluva č. Dodatok č. 3 /2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Dodatok č. 3 /2007
Dodávateľ:Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výpožička nebytových priestorov na Prievozskej č. 30 - Dodatok č. 3
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:12 000,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Národný jadrový fond, Bratislava
Poznámka:pomerná suma

Prílohy