Zmluva č. 30000042 - Dodatok č. 2/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:30000042 - Dodatok č. 2/2010
Dodávateľ:JAVYS, a. s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s ra-odpadmi v r. 2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:64 780 280,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:64 780 280,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:32 304 085,02
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Národný jadrový fond, Bratislava

Prílohy