Zmluva č. 001/ILTRAM/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:001/ILTRAM/2010
Dodávateľ:HUMA-LAB APEKO, s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prevádzka informačného systému ILTRAM v r. 2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:56 866,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:56 866,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:33 348,68
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Národný jadrový fond, Bratislava