Zmluvy za Katastrálny úrad Žilina


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
R-112/1996 Ing. Ján Lapin, Žilina, Kuzmányho č. 7 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Čadca 418 434 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 22.07.1996 20.06.2005
45/1999 ENVI-GEOS, s.r.o., Nitra, Chmeľova dolina 84 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Staškov 222 469 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 30.06.1999 30.09.2008
46/1999 ENVI-GEOS, s.r.o., Nitra, Chmeľova dolina 84 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Olešná I.+II. 216 562 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 30.06.1999 30.12.2009
3/1996 GEOplán s.r.o. Trenčín, Trenčín, Dolný Šianec 1 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Čierne 212 290 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 30.12.1996 15.12.2004
7/1997 ENVI-GEOS, s.r.o., Nitra, Chmeľova dolina 84 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Korňa 174 441 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 30.12.1997 15.12.2005
56/1999 Ing. Tibor Preťo, GEODET, Dolný Kubín, Obrancov mieru 1774/12 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Beňadovo 147 855 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 28.06.1999 20.12.2007
27/1998 ORNTH spol. s r.o., Banská Bystrica, Ul. 9. mája 16 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Liesek 139 711 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 26.02.1998 15.12.2009
58/1999 GEOSLUŽBA, v.o.s., Prievidza, Šumperská 5 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Horná Štubňa 138 020 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.06.1999 30.04.2003
23/1998 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Sučany 115 631 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 24.02.1998 30.11.2009
R-36/1996 Geoplán, spol. s r.o.,, 060 01 Kežmarok, Baštová 16 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Východná 110 203 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 17.04.1996 30.06.2007
51/1999 AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Párnica 94 249 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.06.1999 06.04.2006
127/2003 SCP papier a. s., Ružomberok, Bystrická cesta 1 Kúpna zmluva - dodávka kopírovacieho papiera pre Katastrálny úrad v Žiline. 90 874 90 874 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 16.12.2003 15.12.2004
48/1999 GEODETICKÁ KANCELÁRIA, Ing. Jurčo Stanislav, Dolný Kubín, Obrancov mieru 12 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Dolná Lehota nad Oravou 88 451 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 28.06.1999 30.11.2003
R-48/1996 Ing. Juraj Poproč J + P, Meračská kancelária - združenie, Liptovský Mikuláš, Ul. M.M. Hodžu 28 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Pribylina 86 962 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 19.04.1996 08.07.2009
R-117/1996 Ing. Marián Forbak - GEOMER, ŽIlina, Gaštanova 5 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Belá pri Necpaloch 86 897 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 22.07.1996 28.05.2010
17/1998 GEOplán s.r.o. Trenčín, Trenčín, Dolný Šianec 1 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Podvysoká 83 872 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 26.02.1998 30.06.2008
18/1998 ORNTH spol. s r.o., Banská Bystrica, Ul. 9. mája 16 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Chlebnice 82 915 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 26.02.1998 31.01.2005
37/1998 Ing. Ján Lapin, Žilina, Kuzmányho č. 7 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Závodie 77 562 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.02.1998 15.12.2003
29/2003 AKORD, a. s., Námestovo, Miestneho priemyslu 571 Zmluva o dielo - rekonštrukcia plochej strechy budovy SK Dolný Kubín. 72 918 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 19.08.2003 19.10.2003
13/1996 GEOMETRA, Ing. Milan Kubáň, Žilina, Ul. Kálov 19 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Rosina 72 587 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 30.12.1996 31.03.2004
1 2 3 4 5 6 7 >>