Zmluva č. 48/1999

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:48/1999
Dodávateľ:GEODETICKÁ KANCELÁRIA, Ing. Jurčo Stanislav, Dolný Kubín, Obrancov mieru 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Dolná Lehota nad Oravou
Zmluvne dohodnutá čiastka:84 480,52
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:3 970,68
Celková dohodnutá čiastka:88 451,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy