Zmluva č. 127/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:127/2003
Dodávateľ:SCP papier a. s., Ružomberok, Bystrická cesta 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - dodávka kopírovacieho papiera pre Katastrálny úrad v Žiline.
Zmluvne dohodnutá čiastka:18 174,87
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:72 699,48
Celková dohodnutá čiastka:90 874,35
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:90 874,35
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy