Zmluva č. 13/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/1996
Dodávateľ:GEOMETRA, Ing. Milan Kubáň, Žilina, Ul. Kálov 19
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Rosina
Zmluvne dohodnutá čiastka:45 504,88
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:27 081,96
Celková dohodnutá čiastka:72 586,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy