Zmluva č. 3/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/1996
Dodávateľ:GEOplán s.r.o. Trenčín, Trenčín, Dolný Šianec 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Čierne
Zmluvne dohodnutá čiastka:80 216,76
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:132 072,90
Celková dohodnutá čiastka:212 289,66
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy