Zmluva č. 17/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/1998
Dodávateľ:GEOplán s.r.o. Trenčín, Trenčín, Dolný Šianec 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Podvysoká
Zmluvne dohodnutá čiastka:49 128,66
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:34 743,67
Celková dohodnutá čiastka:83 872,33
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy