Zmluvy za Výskumný ústav vodného hospodárstva


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
156/I/2002/240/2002 DETOX s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o zneškodnení odpadu 133 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 31.07.2002 Realizácia sa uskutočňuje len na základe objednávky v minimálnej hodnote 66,39 €
42/N/2003/130/2003 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 prenájom strechy 5 477 0 Orange Slovensko a.s., Bratislava 01.04.2003 01.04.2008
272/I/2008/410/2004 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Konzultácie a organizovanie podujatí 7 679 0 Pobočka ZS VTS pri VUVH, Bratislava 20.01.2004
160/I/2004/240/2004 DHI Slovakia s.r.o., Bratislava Servis MIKE BASIN 657 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 04.11.2004 Cena bola odjednaná v dobe dojednania servisnej zmluvy
161/I/2004/240/2004 DHI Slovakia s.r.o., Bratislava Servis ODULA 524 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 04.11.2004 Cena bola dojednaná v dobe dojednania servisnej zmluvy
169/I/2004/250/2004 HTC a.s., Bratislava Údržba HW a SW 1 161 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.12.2004 Základná cena bez DPH
52/HS/2010/130/2009 ZSE Energia a.s., Bratislava Zmluva o dodávke energie 4 069 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 04.03.2005 31.12.2011 Predmetom zmluvy je dodávka elektrickej energie
91/N/2006/224/2006 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o nájme nebytových priestorov 15 094 0 MŽP SR, Bratislava 15.03.2006 Celkové ročné plnenie
130/I/2006/203/2006 Softip a.s., Banská Bystrica poskytnutie práv na používanie SW 28 804 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 17.05.2006 Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu aplikačného programového vybavenia SOFTIP PROFIT
Contract number 026804/2007 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Diagnostic Nanotech and MICrotech Sensors 452 320 0 Commission of the European Communities, Freistadt AT 13.03.2007 01.03.2011 223 936 € financované EÚ a 228 384 € kofinancované cez ŠR SR (MŽP SR)
Rámcová zmluva/2007 Diners Club Slovakia s.r.o., Bratislava Zmluva o vydaní kariet Diners Club 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 16.10.2007
227/N/2007/320/2007 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o nájme nebytových priestorov 6 315 0 MŽP SR, Bratislava 01.01.2008 Celkové ročné plnenie
175/DOD/2008/420/6948/2008 Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava, Mýtna 23 Zmluva o poskytnutí prostriedkov 14 738 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 30.06.2008 31.12.2010 Vývoj a overovanie technológií pasívneho vzorkovania na monitorovanie emergentných a perzistentných organických znečisťujúcich látok vo vodnom prostredí. Náklady sú bez DPH
001/1.3MP/2008/2008 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o poskytnutí NFP 5 214 951 0 MŽP SR, Bratislava 18.09.2008 31.12.2010 Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd
189/I/2008/210/2008 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Rámcová zmluva 0 0 SÚTN, Bratislava 22.09.2008 Predmetom zmluvy je aktívna spolupráca pri tvorbe medzinárodných a európskych noriem
217/DOD/2009/410/7218/2008 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 WANDA - nakladanie s odpadmi 120 000 0 Austrian Watervay Company, Vieden AT 29.10.2008 85 % financované z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007-2013, 15 % financovanie zo ŠR SR
270/DOD/2008/420/6984/2008 Environmental Institute s.r.o., Koš Zmluva o konzorciu 5 000 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 28.11.2008 Asociácia NORMAN, vložné za rok 2009 bolo 5000€. 50% nákladov z vložného podľa Stanov a vnútorných pravidiel asociácie NORMAN
2/K/2009/420/6847/2009 Environmental Institute s.r.o., Koš Monitoring 111 337 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 24.03.2009 15.12.2010 Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd
003/1.3MP/2009/2009 MŽP SR, Bratislava Nenávratný finančný príspevok 5 911 289 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 06.04.2009 30.09.2011 Integrované riešenie informačných tokov sledovanie a hodnotenie stavu vôd v zmysle RSV
120/I/2009/340/2009 Union poisťovňa a.s., Bratislava Hromadná poistná zmluva 197 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.05.2009 Predmetom poistenia sú liečebné náklady v zahraničí poistených osôb. Poistné je platené podľa počtu vydaných kariet. Uvedená cena je za 1Q/2010
1 2 3 4 >>