Zmluva č. Rámcová zmluva/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Rámcová zmluva/2007
Dodávateľ:Diners Club Slovakia s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vydaní kariet Diners Club
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5

Prílohy